Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 hodina Náležitosti jednotlivých předtisků obchodních dopisů

4. 8. 2009

10 hodina Náležitosti jednotlivých předtisků obchodních dopisů

Struktura obchodního dopisu

Obchodní dopisy můžete psát se sloupcovými odvolacími údaji, s řádkovými odvolacími údaji nebo bez odvolacích údajů.

Záhlaví dopisu - obsahuje přesný název odesílající organizace, její právní formu, příp. firemní znak, obchodní značku apod. a její úplnou adresu včetně PSČ. Záhlaví musí být vyřešeno tak, aby v pravém rohu nahoře bylo volné místo pro prezentační razítko. Další údaje - bankovní spojení, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa, IČ a DIČ - se uvádějí v zápatí, pokud nejsou součástí odvolacích údajů.

Nově musí být v záhlaví nebo v zápatí uvedena registrace podnikatelského subjektu v Obchodním rejstříku

- Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

  odd. B, vložka 2377

- Zapsána v OR vedeném MS Praha, odd. B, vl. 2337

- Zápis v OR vedeném MS Praha, B/2337

- Registrace: MS Praha, Obch. rejstřík, B/2337

Odvolací údaje - Obchodní a úřední dopisy lze opatřit těmito rubrikami pro odvolací údaje:
Vaše značka, Ze dne, Naše značka, Vyřizuje, Telefon, Linka, Mobil, Fax, E-mail, Webová adresa, Datum.

Pevné linky                             123 456 789

Mobilní linky                          602 111 111

Barevné linky                         800 123 456

Mezinárodní formát     +420 … … …

Sloupcové odvolací údaje - Odvolací údaje lze tisknout do sloupce vlevo nebo vpravo od adresového pole od jednotné svislice. Člení se do skupin prázdným řádkem. Údaje nesmí zasáhnout do adresového pole. Ve sloupcových odvolacích údajích se uvádí telefon a e-mail vyřizující osoby, který může být rozdílný od údajů v zápatí.

 

Bez odvolacích údajů - Na dopisních papírech bez předtištěných odvolacích údajů se v prvním řádku pod záhlavím zpravidla uvádí pouze spisová značka (čj.), podle potřeby také další údaje (kdo dopis vyřizuje a spojení)

Domácí úkol: opakování učiva ke 2. kontrolní písemné práci

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář