Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. hodina - Obchodní písemnosti – pojem, význam a členění

4. 8. 2009

2. hodina - Obchodní písemnosti – pojem, význam a členění

Pojem a význam  korespondence

Pojem

Obchodní korespondence jsou obchodní zprávy, které mají hospodářský charakter. Vyhotovují se v jednotlivých firmách při jednání mezi pracovníky různých organizací nebo mezi jednotlivými složkami téže organizace.

Význam           - umožňuje rychlou komunikaci a jednání mezi dodavateli

- nahrazují ústní jednání, které musí být obvykle písemně potvrzeno

- jsou důkazem o tom, že bylo něco ujednáno, protože jsou pořizovány i s kopií

- jsou důkazným materiálem  a dokladem o tom, co bylo ujednáno

- slouží jako účetní doklad

Členění obchodní korespondence

- podle obsahu

- oznamovací – jsou takové, které dávají na vědomí určitou zkušenost

                        - poptávací – jimi se odesílatel snaží získat zprávy o určitém zboží, výrobku, službách, zaměstnancích

                        - potvrzovací – jejich vyhotovitel stvrzuje určitou skutečnost

                        - náborové – jejich odesílatel nabízí určité výrobky, zboží, služby, volná místa

                        - upomínací – odesílatel upomíná adresáta, že řádně nesplnil přijatý závazek

                        - děkovné – vyslovují dík za provedení určité práce, činnosti nebo výkonu

                        - ke zvláštním příležitostem – pís. ved. pracov. k prac. a život.jubileím.

-          podle způsobu vyhotovení - 

o       Individuálně stylizované – liší se svým obsahem i stylizací, jsou to běžné podnikové dopisy, jako např. poptávka, nabídka, objednávka.

o       Formuláře – vyplněné formuláře – text je částečně předtištěn a částečně indicie. doplněn. (výhody formulářů-jednotnost a úplnost záznamů, přehlednost záznamů a úspora práce, protože zápis je stručný a jednoduchý. Nevýhody – nelze se rozepsat o všech potřebných záležitostech.)

o       Rozmnožené písemnosti – mají zcela stejný obsah, vyhotovují se ve větším počtu, adresa se píše zpravidla jen na obálkách

-          podle místa určení

        vnější – písemnosti vnějšího písemného styku, jedná se o písemnosti určené pracovníkům jiné firmy

        vnitřní- písemnosti vnitřního charakteru – jsou určené adresátovi v témže podniku

       - dělení podle formy

a) individuálně psané obchodní a úřední písemnosti: slouží k jednomu konkrétnímu účelu a jsou určeny jednomu konkrétnímu adresátovi (např. faktura)

b) vyplňované předtisky – tiskopisy: slouží více uživatelům k jednomu účelu – složenky, poukázky

c) rozmnožené písemnosti: vycházejí z určitého vzoru a tento kopírují – jsou určeny neomezenému počtu uživatelů – ve většině případů se jedná o předtisky

      -dělení podle místa

a) písemnosti vnější – externí: určeny ke komunikaci s vnějším obchodním nebo úředním partnerem, většinou jsou určeny k zveřejnění

b) písemnosti vnitřní – interní: pouze pro vnitřní potřebu organizací a jejích zaměstnanců, nejsou určeny k zveřejnění

Domácí úkol: Opakování učiva k 1. písemné práci

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář