Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. hodina Hlavní zásady psaní a sestavování obchodní korespondence

4. 8. 2009

3. hodina  Hlavní zásady psaní a sestavování obchodní korespondence

 

Administrativní styl  - všechny obchodně-úřední písemnosti musí být zpracovány podle zásad administrativního       stylu

-        jedná se o dodržování určitých zásad při výběru slov, sousloví a vět

-        rozeznáváme celkem 5 znaků administrativního stylu:

                        1.     vždy používáme pouze slova spisovné češtiny

2.     pouze slova citově neutrální

3.   používáme v textu odborné názvy, termíny a cizí slova

zde platí tyto zásady:

a) všechna použitá slova musí pisatel sám dobře znát po stránce obsahové i pravopisné

b) při výběru a užití musí pisatel přihlížet k předpokládané úrovni adresáta a podle toho slova vybírat a volit (věk, vzdělání, odbornost, zájmy a záliby)

- jestliže nemůžeme použít cizí slova a termíny, snažíme se o český přepis, nebo se snažíme slovo blíže vysvětlit

 

4. v textu používáme kratší věty a větná spojení, tím dosáhneme srozumitelnosti jak pro adresáta, tak i pisatele

5. v textu používáme ustálená slovní spojení – klišé

- tato slovní spojení se pro svou neobvyklost v běžném životě neužívají, ale v kancelářské praxi již zdomácněla a jejich užití urychluje a zjednodušuje napsání písemností

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí úkol: opakování učiva k 1. kontrolní písemné práci

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář