Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. hodina Písemnosti pracovně právního charakteru

4. 8. 2009

15. hodina Písemnosti pracovně právního charakteru

 

Listiny, které zařazujeme do této kategorie, mají zpravidla ustálený obsah i formu. Patří mezi ně plná moc, potvrzení, dlužní úpis, záruční prohlášení. Ne vždy je stylizujeme, častěji jen vyplňujeme formuláře.

Písemnosti související se vznikem pracovního poměru

Jsou to písemné doklady o vzniku, průběhů a ukončení zaměstnaneckého vztahu. Některé z nich mají formu individuálně stylizované písemnosti, jiné formu vyplněného dotazníku. Patří k nim: životopis, dotazník, žádost o místo, pracovní smlouva, platový výměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, žádost o ukončení pracovního poměru nebo výpověď, dohoda o rozvázaní pracovního poměru, pracovní posudek.

 

Životopis - je písemnost, která obsahuje osobní údaje pisatele, jeho rodinné prostředí, vzdělání, praxi, znalosti a dovednosti, záliby. Může mít formu volného vyprávění nebo heslovité uspořádání.

 

Dotazník - je vlastní formulář, který si organizace, která přijímá zaměstnance pořizuje pro vlastní potřebu a zařadí tam takové informace, které považuje za důležité.

 

Žádost o místo - mívá formu stylizovaného dopisu, v úvodu píšeme, kde jsme získali informace o volném místě, v jádru popíšeme, jaké máme předpoklady pro výkon práce o niž žádáme a v závěru napíšeme datum, ke kterému můžeme do práce nastoupit a ujistíme adresáta, že pokud budeme přijati, budeme pracovat k jeho spokojenosti.

 

Pracovní smlouva - je dokladem o vzniku pracovního poměru, musí obsahovat údaje o tom, kterým dnem pracovní poměr vzniká, jaký druh práce bude zaměstnanec vykonávat a místo výkonu práce. V pracovní smlouvě lze sjednat i zkušební dobu a další podmínky na kterých mají zaměstnanci zájem, např. rekvalifikace nebo úprava pracovní doby, kurz atd.

 

Platební výměr - pokud není platové zařazeni uvedeno v pracovní smlouvě obdrží zaměstnanec platový výměr, který mívá formu vyplněného předtisku a zaměstnavatel si jej pořizuje pro svou potřebu.

 

Dohody - mají formu předtisku.

 

Žádost o ukončení pracovního poměru nebo výpověď- mívá formu individuální písemnosti. Podle zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázán: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru a zrušením ve zkušební době. U všech těchto písemností se pisatel v úvodu odvolává na pracovní smlouvu a její číslo, na den platnosti pracovní smlouvy a na pracovní zařazení, v jádru píše důvody podání žádosti nebo výpovědi, a v závěru uvádí datum, kdy pracovní poměr končí a pokud má nárok na odstupné musí se zde uvést jeho částka a datum vyplacení. Výpověď musí každý zaměstnanec obdržet osobně.

 

Pracovní posudek - obsahuje pouze informace, které se týkají pracovní kázně zaměstnance.

 

Domácí úkol: opakování učiva ke 3. kontrolní písemné práci

                  vypracovat  životopis slohovou formou

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář