Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. hodina Jednoduché právní listiny

4. 8. 2009

23. hodina Jednoduché právní listiny

 

 

Písemnosti právního charakteru

 

Listiny, které zařazujeme do této kategorie, mají zpravidla ustálený obsah i formu. Patří mezi ně plná moc, potvrzení, dlužní úpis, záruční prohlášení. Ne vždy je stylizujeme, častěji jen vyplňujeme formuláře.

 

PLNÁ MOC :

Jde o zmocnění, udělené k určitému úkonu nebo k určitému jednání. Nejčastěji je plná moc udělena písemně. Plná moc zaniká, je-li odvolána či vypovězena zmocněncem. Zaniká rovněž provedením úkolu, musí obsahovat tyto náležitosti :

 

a)      výslovné označení, že jde o plnou moc

b)      jméno, příjmení a adresu zmocněnce, číslo jeho dokladu totožnosti.

c)      přesné určení úkolu, ke kterému je zmocněnec oprávněn

d)      dobu na kterou je zmocněnci vydána

e)      místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)

f)        podpis zmocnitele a jeho adresu

 

 

Příklady

 

PLNÁ MOC

Zplnomocňuji svého otce pana Antonína Váchu, rodné číslo 631008/456, bytem

Karpatská 20, Praha 10, PSČ 108 00, číslo občanského průkazu JK 789654, aby mě

zastupoval na členské schůzi Společenství vlastníků domu č. 15, Podolské nábřeží, Praha 4,

která se koná dne 28. května 2005.

Praha 25. května 2005

(vlastnoruční podpis K. Váchové)

Kamila Váchová

r. č. 861205/1234

Podolské nábřeží 15

Praha

 

ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI (§ 33b obč. zák.)

Jan Novák, Okružní 895/452  Frýdek-Místek 986 23

Věc: Odvolání plné moci

Odvolávám tímto plnou moc ze dne 9. dubna 2001, kterou jsem Vám udělil pro zastupování ve všech věcech, týkajících se využití, pronájmu a správy domu č. 589 v Široké ulici v Ostravě.

V Ostravě dne 31. května 1996

Oskar Smrt, r.č. 480409/222 Oblouková 36 Frýdek-Místek 2, 986 32

 

 

 

Domácí úkol: opakování učiva ke 4. kontrolní písemné práci

                        vypracování plné moci

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář