Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. hodina Rozvázání pracovního poměru

4. 8. 2009

20. hodina Rozvázání pracovního poměru

 

Výpověď z pracovního poměru

 

Výpověď je jedním z možných způsobů rozvázání pracovního poměru. Právo dát výpověď náleží jak zaměstnavateli tak zaměstnanci.

Formu výpovědi stanoví zákoník práce. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud výpověď dává zaměstnanec, nemusí v ní uvádět důvody, které jej k podání výpovědi vedly.

Zákoník práce ve svém ust. § 48 odst. 1 taxativně vymezuje způsoby skončení pracovního poměru. Těmito způsoby je pouze:

a) dohodou,

b) výpovědí,

c) okamžitým zrušením,

d) zrušením ve zkušební době.

Osnova výpovědi ze strany zaměstnavatele

·                         důvod výpovědi

·                         číslo a datum pracovní smlouvy

·                         výpovědní doba a datum skončení pracovního poměru

·                         výše odstupného a termín vyplacení (pokud má pracovník na ně nárok)

·                         poděkování za dosavadní práci u organizace

Pokud výpověď dává pracovník, důvod výpovědi nemusí být uveden. Výpověď se píše na čistý list formátu A4 podobně jako žádost o místo.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Ze strany zaměstnavatele bývá důvodem nejčastěji porušení kázně zvlášť hrubým způsobem.

Domácí úkol: opakování učiva ke 3. kontrolní písemné práci

                        vypracování výpovědi zaměstnance dle učebnice

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář