Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. hodina Další písemnosti související se vznikem, trváním a ukončením pracovního poměru

4. 8. 2009

21. hodina Další písemnosti související se vznikem, trváním a ukončením pracovního poměru

Pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání, žádost zaměstnance /o převedení na jinou práci/, dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance, zápočtový list a podobně.

Pracovní posudek vydává zaměstnavatel na žádost zaměstnance (např. při rozvázání pracovního poměru). Posudek se týká kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Jiné informace může zaměstnavatel uvést jen se souhlasem pracovníka. S obsahem posudku musí být zaměstnanec seznámen.

Osnova

jméno a příjmení pracovníka

od kdy do kdy byl v organizaci zaměstnán

pracovní zařazení (funkce)

pracovní hodnocení

datum vypracování pracovního posudku

podpis odpovědného pracovníka

Potvrzení o zaměstnání - doklad, ve kterém se uvádí doba trvání pracovního poměru (neobsahuje žádné pracovní hodnocení). Toto potvrzení se vydává zaměstnanci na vlastní žádost. Potvrzení obvykle píšeme na list formátu A5.

Obsahuje

záhlaví (označení zaměstnavatele)

název písemnosti

data zaměstnance (jméno, bydliště, event. datum narození)

doba, kdy zaměstnanec u zaměstnavatele pracoval

funkce, kterou zastával

místo a datum vyhotovení

jméno a funkce pracovníka, který potvrzení vydal.

 

Příklad potvrzení o zaměstnání /text/

Potvrzuji, že paní Barbora Kadlecová, narozená 16. května 1971 ve Zlíně, bytem Lesní

čtvrť 1257, 763 11 Zlín, číslo občanského průkazu KS 4200, pracovala od 1. září 1999 do

31. prosince 2001 ve funkci recepční v hotelu Star, nám. T. G. Masaryka 215 ve Zlíně.

Zlín 2. ledna 2002

Lenka Hadrabová

ředitelka

 

 

 

Domácí úkol: opakování učiva ke 3. kontrolní písemné práci

                        vypracování žádosti  zaměstnance o převedení na jinou práci

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář