Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. Druhy bezplatných a placených služeb obchodu

24. 3. 2007

Služby obchodu Význam a rozdělení služeb

            Služba pro spotřebitele představuje poskytnutí určitých výhod navazujících na nákup zboží v prodejní jednotce nebo poskytnutí další obsluhy spotřebitele, která není běžnou součástí formy prodeje. Poskytnutou výhodou je např. instalace zakoupeného zboží v bytě spotřebitele, zaslání zboží na dobírku.          V širším pojetí bychom mohli služby chápat jako schopnost pracovníků firmy vystihnout co nejlépe potřeby zákazníka a reagovat na ně ať už v podobě vysoce odborné a kvalifikované obsluhy nebo takovými aktivitami, jejichž výsledkem je úspora jejich času spokojenost s prodejnou.  Spokojenost zákazníka se v konečné podobě projeví ve formě vyššího zisku prodejny.  

 Hlavní vlivy, které působí na rozvoj služeb můžeme charakterizovat  takto :

·        změny ve způsobu života,

·        zvyšující se životní úroveň ( s rozvojem různých zájmů s využíváním

·        volného  času souvisí  rozšiřování stávajících i vznik nových služeb)

·        vysoká zaměstnanost žen (rozvoj takových služeb, které  souvisejí s některými domácími prácemi jako např. mytí oken, praní, žehlení, úklidové práce apod.)

·        zvyšující se vybavenost domácností  předměty dlouhodobé potřeby     (např. opravy elektrospotřebičů ).

Služby prodejen se z hlediska jejich úhrady spotřebitelem člení na:

§         služby placené,

§         služby zprostředkované,

§         služby neplacené

Služby placené

            Placené služby poskytované prodejnou jsou spotřebitelům účtovány podle smluvních cen. Tržby za služby jsou evidovány a vykazovány samostatně a musí krýt náklady spojené s jejich prováděním.

Druhy placených služeb:

a)      potravinářské zboží

Dárková služba

 Její uplatnění souvisí s místními zvyklostmi.Velká část zboží dárkového charakteru se upravuje do dárkových košů buď na základě přímé osobní objednávky spotřebitele, nebo podle předem připravených kombinací. Je možno uplatnit ji téměř ve všech sortimentních skupinách (domácí potřeby, drogérie, drobné zboží, oděvy, textil, potraviny apod.)

Roznáška potravin dob bytu na základě objednávky

 Má velké možnosti uplatnění, zejména v prodejnách s využitím výkyvů ve frekvenci spotřebitelů, kde roznáška umožňuje využít poklesu frekvence. Objednané zboží se doručuje spotřebiteli v dohodnutém čase přímo do jeho bytu.

Zásilková služba

Je zajišťována pouze velkými jednotkami, které mají vytvořené vhodné podmínky.

Úprava lahůdkářských a cukrářských výrobků

Sem patří: lahůdkové mísy, dorty, zákusky, apod. Prodejny je zajišťují buď podle osobního ujednání nebo ze standardních výrobků běžně vedených v prodejně.

b)      průmyslové zboží

Dovoz zboží do bytů spotřebitelů. 

Zajišťuje prodejna nebo dopravní středisko příslušné obchodní organizace podle velikosti jednotky a podle určených sazeb pro jednotlivá pásma. Dovoz zboží je zajišťován především u objemných a těžších druhů zboží, např. kamen, sporáků, praček.

Zapojování zakoupených výrobků a jejich uvedení do chodu v bytech spotřebitelů

Je prováděno u složitějších výrobků (automatických praček, sporáků, myček na nádobí apod.)

Montážní a servisní činnost.

Má široké uplatnění při prodeji sportovních potřeb a jejich kompletace. Na příklad správné umístění a připevnění vázání na lyže má mimořádný význam z hlediska úrazovosti.

Fotoslužby.

V rámci příslušného typu prodejny jsou zaměřeny na zajištění vyvolávání filmového materiálu, pořizování požadovaného počtu obrázků, zvětšením apod.

Opravárenská činnost.

Není typickou službou obchodu a je prováděna převážně u hodinářského zboží, výrobků ze zlata a stříbra a u některých sportovních potřeb.

 Půjčovny průmyslového zboží.

Tato služba umožňuje spotřebitelům podle potřeby používat takové zboží, které si zatím nemohou koupit nebo které potřebují jen zřídka a krátce. Sortiment půjčoven je velmi široký. Např. sportovní spotřeby, foto, optika, elektro, hudební nástroje, psací stroje, potřeby na úklid bytu, malířské nářadí apod.

Mezi služby tohoto druhu paží i dlouhodobé půjčování televizorů v rámci Multiservisu na základě úhrady pravidelnými měsíčními poplatky stanovenými pro jednotlivé typy televizorů. Součástí této služby jsou bezplatné opravy.

c)      textilní a oděvní zboží

Úprava a došívání oděvů. 

Je to typická služba obchodu při prodeji oděvního zboží, která může kladně ovlivnit spotřebitele při rozhodování o zakoupení, např. kabátu, pánského obleku, dámského kostýmu. Úspěšnost této služby spočívá v krátkých termínech úprav i dokončení (došití) zakoupeného oděvu.

Střihová služba.

Motivuje spotřebitele ke koupi metrového textilního zboží s možností rychlého následného ušití, což je důležitý faktor především u letních šatů, halenek, sukní, plavek, plážového oblečení apod.

Opravárenská činnost.

U této sortimentní třídy není typickou službou obchodu a je prováděna většinou jen u kožešinového zboží, punčoch, obuvi, a to v úzké síti prodejen.

d)      nábytek

Pomoc a rada architekta.

Je velmi vítanou službou pro spotřebitele, který se rozhoduje o nákupu bytového zařízení včetně doplňků, případně při řešení celého interiéru jednotlivých místností i celého bytu, rodinného domku nebo chaty.

Montáž nábytku v bytech.

Je prováděna především u různých typů sestav z unifikovaných dílů (skříněk, polic, vitrín).

Dovoz nábytku a bytového zařízení do bytu.

Je základní službou vlastního prodeje.

Ostatní služby placené

            - rytí monogramů, dat apod.,

- broušení monogramů, dat a podobně do skla,

- úschova zavazadel, šatny.

Služby zprostředkované

            Služby zprostředkované mají dvojí charakter. Jde jednak o služby, kdy prodejna zprostředkuje službu mezi spotřebitelem, který zakoupil zboží v prodejně, a mezi další organizací, která k tomuto zboží zajistí (poskytne) službu a jednak o zprostředkování služby prodejnou mezi prodávajícím a kupujícím formou komisního prodeje.

a)      zprostředkované služby mezi prodejnou a další organizací:

§         montáž televizních antén,

§         zhotovení klíčů,

§         šití ložního prádla,

§         výstavky uměleckých a výtvarných děl s jejich prodejem,

§         pokládání koberců a podlahových krytin,

§         odvoz zboží taxi službou.

            Úhradu za tyto služby provede spotřebitel organizaci, která službu vykonala. Z hlediska spotřebitele jde o službu placenou, ale z hlediska prodejny o službu neplacenou.

b)      zprostředkované služby prodejnou mezi prodávajícím a kupujícím

 Prodej použitého zboží v komisi je prodej, kdy prodejna převezme do zprostředkovatelského prodeje nabídnuté zboží, na které uzavře s občanem písemnou dohodu (smlouvu) včetně prodejní ceny. Po prodeji zboží vyplatí prodejna (příslušná obchodní organizace) dohodnutou výši prodejní ceny. Komisní prodej zajišťují specializované jednotky - bazary.

            Použitým zbožím v zprostředkovatelském prodeji může být čisté oděvní zboží včetně obuvi, elektrospotřebiče, sportovní potřeby, hodinářské výrobky, optika, kancelářské stroje, sklo, porcelán, nábytek apod.

 Vyňaty z tohoto prodeje jsou např. zbraně a střelivo, poštovní známky, umělecká díla, starožitnosti, předměty z drahých kovů.

            Do této kategorie zprostředkovatelského prodeje, který je uskutečňován v samostatných prodejnách patří též prodej ojetých motorových vozidel.

 Zprostředkovatelským prodejem jsou také prodávány ve specializované síti prodejen starožitnosti, umělecká díla, předměty z drahých kovů, orientální koberce, starožitný nábytek, numismatické mince, sklo, porcelán apod. Tyto prodejny kromě přebírání předmětů do zprostředkovatelského prodeje i vykupují od občanů šperky z drahých kovů.

            Postup při uzavření dohody mezi prodávajícím a prodejnou starožitností je v zásadě stejný jako u použitého zboží.

Služby neplacené

Neplacené služby poskytované prodejnou jsou v zásadě dvojího charakteru:

a)      služby v přímé návaznosti na prodej zboží

·        nákup do tašky umožňuje urychlení nákupu občanům na základě předané objednávky, např. při cestě do zaměstnání a vyzvednutí nákupu a zaplacení při návratu domů,

·        příprava obložených mís a dortů na základě osobního výběru k různým společenským událostem,

·        mletí zrnkové kávy, masa, máku apod. zakoupených v příslušné prodejně,

b)      služby informační

·        poradenská služba – jejím cílem je seznamovat spotřebitele s novými druhy zboží, jeho užitnými vlastnostmi, způsobem přípravy (např. jídel), ošetřování, použití a podněcování zájmu o pěstování zručnosti v udržování a zkulturňování domácího prostředí apod.

·        výstavky a výstavy nových druhů zboží spojené s ochutnávkou, módní přehlídkou, výstavky nových druhů zboží, souboru zboží účelového použití, např. zahrádkářství, turistika apod.

·        výstavy sezónního zboží s tematickým zaměřením, např. letní dovolená, jaro zahrádkářů, teplo domova,

·        rozhlasové relace o nabídce dne, promítání diapozitivů apod.

            Služby poskytované prodejnou jsou doplňkovou činností prodeje zboží spotřebitelům s poskytnutím specifických výhod, které nejsou součástí konkrétní formy prodeje.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář