Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Členění zaměstnanců a jejich povinnosti

20. 3. 2007

5.Členění zaměstnanců a jejich pracovní náplň

Zaměstnání a funkce v maloobchodě jsou uvedeny v celostátním katalogu. Pracovníci obchodu jsou zařazeni– provozní pracovníci ve službách a obchodě. V prodejnách se setkáváme s funkcemi prodavač, prodavač specialista, první prodavač, pokladní, inventurník,  provozář, nákupčí    (zbožíznalec), kvalitář, propagační pracovník, dělník v obchodě (uklizečka, manipulační dělník, opravář apod.), administrativní pracovník, bezpečnostní technik a řídící pracovníci – vedoucí provozní jednotky, kteří nejsou v katalogu uvedeni, protože jejich mzda se stanoví individuální smlouvou.

     Podle vykonávané činnosti členíme pracovníky obchodu na :

a)        dělníky -  vykonávají převážně fyzickou práci za pomocí strojů, nástrojů a zařízení,

b)        provozní a obsluhující pracovníky -  zabývají se dopravou, skladováním, prodejem a poskytováním ostatních služeb, 

c)        duševní pracovníky – vykonávají činnosti duševní a tvůrčí povahy. V oblasti obchodu to jsou např. vedoucí prodejen, kvalitáři, zbožíznalci, účetní , technologové, plánovači apod.

Uvedené hlavní skupiny se  postupně dále podrobněji člení až  na jednotlivá zaměstnání a povolání. Součástí  klasifikace zaměstnání jsou také informativní popisy (skupin) prací pro přesnější a jednoznačnější zařazení zaměstnaní např.

Prodavači v maloobchodě prodávají zboží zákazníkům.

Příklady  pracovních činností :

·         přesun zboží ze skladu maloobchodu do prodejní části   provozovny a jeho vystavení,

·         vyzkoušení kvality a povahy výrobku vyžádaného zákazníkem,

·         pomoc zákazníkovi při výběru,

·         seznamovaní s podmínkami půjček a slev,

·         balení a zajišťování dodávky zboží v případě potřeby,

·         vystavení potřebného dokladu o prodeji (příp. inkaso  peněz),

·         vypisování faktur, štítků, nebo potvrzení o příjmu,

·         vydání záručního listu, nebo jiného dokladu,

·         přejímka zboží, jeho uskladnění a ošetření,

·         průzkum spotřebitelské poptávky,

·         účast na inventurách (kontrola fyzického stavu zboží),

·         aranžování zboží v prodejně,

·         plnění dalších úkolů a povinností souvisejících s prodejem.

Vedoucí v maloobchodě řídí a kontrolují práci podřízených pracovníků a hodnotí jejich pracovní výsledky, vede pracovníky ke kázni a vyvozuje důsledky z porušení pracovních povinností.

 Další příklady pracovních činností:

·         organizování práce a vytváření optimálních pracovních a hygienických podmínek, 

·         zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

·         zabezpečení dodržování pracovněprávních a jiných předpisů, 

·         výzkum spotřebitelské poptávky, 

·         zásobení prodejny potřebným sortimentem zboží, 

·         používání vhodných způsobů a forem nabídky a prodeje zboží, 

·         řádné hospodaření se zbožím, zařízením prodejny a ostatním majetkem, 

·         zajištění včasné ochrany majetku, 

·         - administrativní práce (fakturace, reklamace   apod.), 

·         zajištění dalších řídících činností tak, aby prodejna vykazovala zisk. 

Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru

Každý zaměstnanec musí dodržovat pracovní kázeň, která jako dobrovolné a uvědomělé plnění povinností vyplývá z obecných pracovněprávních předpisů, z pracovního řádu a z pokynů nadřízených.

Zaměstnanci mají tyto základní povinnosti:

·         pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností,  plnit pokyny nadřízených. 

·         plně  využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených  prací.

·         Vedoucí zaměstnanci mají kromě uvedených  povinností  další povinnosti, a to zejména: řídit a kontrolovat práci, hodnotit poměr zaměstnanců k práci, vytvářet příznivé pracovní podmínky, zabezpečovat spravedlivé  odměňování

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář