Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. Základní ekonomické pojmy

24. 3. 2007

24.  Základní ekonomické pojmy

 

Potřeby – každý člověk má určité nedostatky, se snaží odstranit, musí však vyvinout určité úsilí. Potřeba = pocit nedostatku

Rozdělení potřeb

-          základní – hmotné

-          nehmotné

-          zbytné

-          nezbytné

Koho se týkají

-          osobní

-          společenské

čeho se týkají

-          luxusní,

-          kulturní

-          sportovní

-          biologické

Odstraníme-li nedostatek (potřebu) mluvíme o spotřebě. Spotřeba = odstranění nedostatku.

 

Služby – jsou cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby

Statky – jsou produkty lidské práce nebo přírody, které uspokojují lidské potřeby.

 

Členění statků

-          prvním kriteriem je dostupnost

o        ekonomické – vznikají hospodářskou činností a jsou většinou vzácné

o        volné – nevznikají hosp. činností a jsou volně k dispozicí

Druhy statků

-          z hlediska podstaty

o        hmotné

o        nehmotné

-          z hlediska způsobu dosažení

o        ekonomické

o        volné

-          z hlediska účelu

o         kapitálové

o        Spotřební

Výroba – přetváření produktů přírody konkrétní statek nebo služba. K výrobě jsou nutné výrobní faktory – práce, přírodní zdroje, kapitál.

Výroba

-          naturální – pro vlastní spotřebu

-          zbožní (směnná) – pro prodej

Práce (první výrobní faktor) – cílevědomá činnost člověka

-          jednoduchá

-          složitá

-          fyzická

-          duševní

-          konkrétní

-          abstraktní

-          produktivní

-          neproduktivní

-          zmetkovitá

 

Člověk – pracovní síla (souhrn fyzických a duševních sil konat práci) – využití v pracovním procesu

Přírodní zdroje – dřevo, uhlí

Kapitál – prostředek k získání dalšího majetku

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář