Jdi na obsah Jdi na menu
 


33. hodina Členění oděvního zboží

27. 8. 2007

31. hodina Členění oděvního zboží

Oděvní zboží

Oděv je výrobek z oděvního materiálu (textilií, usní, kožešin, plastů…), který se používá   na zakrývání těla nebo jeho částí. Souhrn oděvů a oděvních doplňků   zakrývajících celé tělo tvoří  oblečení.

Historický vývoj

do 14. století oděv románský a byzantský

14.-16. stol. oděv gotický a renesanční

17.-18. stol. oděv barokní a rokokový

19. stol oděv empirový a biedermeierovský

Dnes se oděv zjednodušuje a přizpůsobuje se skutečným potřebám  člověka.

SORTIMENT ODĚVNÍHO ZBOŽÍ A JEHO ČLENĚNÍ

Sortiment oděvního zboží je velmi široký a pestrý soubor výrobků který se třídí z účelových důvodů podle různých hledisek. Nejdůležitější hlediska pro klasifikaci oděvního zboží jsou jeho druhový a velikostní sortiment.

Druhový sortiment oděvů

Vzhledem k tomu, že současný oděvní průmysl vyrábí i takové oděvy, které byly dříve výhradním programem individuální, malosériové družstevní, nebo dokonce zakázkové výroby, je jeho nynější druhvý sortiment značně obsáhlý. Především pro rychlou orientaci ve výrobní i obchodní sféře je skladba druhového sortimentu dána číselným klíčem oděvního průmyslu. Podle tohoto klíče vyjadřuje číselný znak určitou skupinu oděvů.

Podle pohlaví, účelu, střihu a zpracování se rozdělují oděvy na:

- pánské, dámské, chlapecké, dívčí, dětské;

-  spodní, vrchní a svrchní;

- jarní, letní, podzimní, zimní a vícesezónní;

-  občanský oděv, kroje a stejnokroje;

-  vycházkové a příležitostné;

-  konfekční a zakázkové.

Pánské oděvy jsou určeny pro osoby mužského pohlaví a zahrnují pánské oděvy pro dospělé muže, dorostové chlapecké oděvy (jinošské oděvy) pro chlapce dorostového věku (zhruba od 14 do 16 let a chlapecké oděvy pro chlapce předškolního, mladšího školního a staršího školního věku.

Dámské oděvy jsou určeny pro osoby ženského pohlaví a obdobně jako oděvy pánské se dále člení na dámské, dorostové dívčí a dívčí oděvy.

Do této skupiny patří, ještě dětské oděvy (pro děti ve věku od 3 do 16 let), oblečení pro batolata (pro děti ve věku od 1 do 3 let) a kojenecké oblečení (pro kojence přibližně do jednoho roku).

Spodní oděvy (osobní prádlo) se nosí zpravidla přímo na těle a rozdělují se na denní (košile, slipy, kalhotky apod.), noční (noční košile, [pyžama) a tvarovací(bokovky, podvazkové pasy, podprsenky, korzety). Vrchní oděvy se nosí na spodních oděvech (kalhoty, saka, sukně, | vesty, šaty atd.), musí mít dokonalý střih, módní a náročné vypracování. Svrchní oděvy tvoří nejsvrchnější vrstvu oblečení (například kabát, bunda). Aby nedeformovaly vrchní oděvy a nepřekážely při pohybu, jsou přiměřeně volné.

Jarní a podzimní oděvy se vyrábějí z méně hřejivých, většinou (slabších a světlejších textilií (celé nebo jen zčásti podšité).

Letní oděvy se zhotovují z lehkých, vzdušných a jemných materiálů a zpravidla nejsou podšívány.

Zimní oděvy jsou z hrubších, hřejivých a měkčích oděvních materiálů a jsou podšité, případně s tepelně-izolační vložkou nebo s kožešinou.

Vícesezónní oděvy jsou zhotoveny jako jarní nebo podzimní a jsou [upraveny pro případné připínání hřejivé tepelně-izolační vložky.

Občanský oděv je běžný oděv civilního obyvatelstva, které nepodléhá ve svém oblečení žádným předpisům a obléká se podle módy.

Kroje jsou svérázné tradiční oděvy používané obyvateli určitých krajů.

Stejnokroje jsou jednotné oděvy zhotovené podle stanoveného předpisu pro příslušníky určité společenské organizace. Rozlišují se letní a zimní, pracovní a vycházkové.

Vycházkové oděvy se používají nejčastěji k vycházkám, při cestě do zaměstnání apod. Od normálních vycházkových oděvů se odlišují sportovní vycházkové oděvy charakterizované členitostí oděvních součástí, například kapsami, záhyby, sedly, ozdobným prošitím atd.

Příležitostné oděvy se používají při různých příležitostech. Patří sem společenské oděvy denní a večerní (smoking, frak, žaket, dámská toaleta), obřadní oděvy, domácí oděvy, sportovní oděvy specializované pro určitý sport,  pracovní oděvy, zdravotnické oděvy a ochranné oděvy.

Konfekční oděvy jsou zhotoveny do zásoby v normalizovaných velikostech pro jakéhokoliv kupujícího.

Zakázkové oděvy jsou zhotoveny na základě naměřených nebo udaných rozměrů pro konkrétního spotřebitele, který zakázku sjednal.

Velikostní sortiment oděvů

Velikostním sortimentem se rozumí účelné rozdělení oděvů podle základních tělesných rozměrů, získaných statistickým zpracováním výsledků antropometrického šetření obyvatel. Tělesné rozměry jsou vyjádřeny průměrnými hodnotami omezené skupiny lidí a systematicky uspořádány v rozpětí do velikostních skupin, kterým pak odpovídá konfekční výroba oděvů. Velikostní sortiment oděvů se neustále vyvíjí.

Velikostní sortiment pánských oděvů vychází ze tří základních tělesných rozměrů: výšky postavy, obvodu hrudníku a obvodu pasu.  Pro mladé muže byla v této soustavě vytvořena kategorie M, ve které jsou dvě podskupiny obvodu pasu (malý a střední) ke každé hodnotě obvodu hrudníku v jednotlivých velikostních skupinách.

Pro muže středního a staršího věku je kategorie S, která je vytvořena na stejném principu, ale má tři podskupiny obvodu pasu (malý, střední a velký).

Pro sestavení velikostního sortimentu dámských oděvů jsou směrodatné tyto tři základní tělesné rozměry: výška postavy, obvod hrudníku a obvod sedu. Pro mladé ženy byla vytvořena kategorie M se dvěma podskupinami obvodu sedu a kategorie S pro ženy středního a staršího věku se třemi podskupinami obvodu sedu. Označení nadměrných velikostí oděvních výrobků pro muže a ženy silných postav se doplňuje symbolem N.

Určujícím rozměrem velikostí pro oděvy dolní části těla je u pánských kalhot obvod pasu a u žen (sukně a kalhoty) obvod sedu.

Velikosti vrchních oděvů pro chlapce a dívky jsou určovány výškou postavy a obvodem hrudníku, který vyjadřuje plnost postavy. Velikostní sortiment se člení podle věkových skupin (předškolní, mladší školní, starší školní a dorostový), skupin výšky postavy a podle skupin plnosti postavy na skupinu s menšími obvodovými rozměry (skupina „1") a skupinu s většími obvodovými rozměry (skupina „2").

Označování velikosti oděvů

Velikosti oděvů jsou označeny celými hodnotami tělesných rozměrů v pořadí:

muži: výška postavy - obvod hrudníku - obvod pasu

ženy: výška postavy - obvod hrudníku - obvod sedu

U oděvů pro dolní část těla se obvod hrudníku neuvádí.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář